HISTORY OF SKIING

Chceme-li mluvit o počátku využívání lyží a lyžování, musíme se zmínit o jejich přímém předku - o sněžnicích. Sněžnice měly za úkol chránit nohu a zvětšit její plochu pro usnadnění chůze ve sněhu, ale i v mokřadech a v bahnitém terénu. Používání sněžnic severskými a vysokohorskými národy je zachyceno v etnografickém materiálu. Dochovaly se i...

Dějiny lyžování lze dělit do dvou etap. Lyžařští historikové i současné odborné zdroje popisují dvě etapy lyžování, které jsou rozděleny jakýmsi pomyslným mezníkem. Tím je moment, kdy se z lyží poprvé stává nástroj nejen užitkový, ale i moderní a hlavně sportovní. V historické rovině se jedná přibližně o druhou polovinu 19. století. Před touto...

Další osobností, která velice ovlivnila dějiny lyžování byl Matthias Zdarsky. Přichází s novou technikou, která je založena na výrazném předklonu těla a přívratném oblouku. Základním kamenem se stala kristiánka. Lyže se opět zkrátily a zcela vymizel žlábek uprostřed. Diky těmto atributům bylo snažší ovládat lyže a udělat oblouk.

Unlike Scandinavia, the beginnings of skiing in the Czech lands are well known to us from written sources. In 1887 Josef Rössler-Ořovský founded the first ski ring at the skating club in Prague (later Czech Ski Club). J. R. Ořovský is a great figure of Czech and Czechoslovak sports beginnings. Not only is he responsible for the first two pairs...

Inspirational historical pictures with skis