HISTORIE LYŽOVÁNÍ

Dějiny lyžování lze dělit do dvou etap. Lyžařští historikové i současné odborné zdroje popisují dvě etapy lyžování, které jsou rozděleny jakýmsi pomyslným mezníkem. Tím je moment, kdy se z lyží poprvé stává nástroj nejen užitkový, ale i moderní a hlavně sportovní. V historické rovině se jedná přibližně o druhou polovinu 19. století. Před touto...

Chceme-li mluvit o počátku využívání lyží a lyžování, musíme se zmínit o jejich přímém předku - o sněžnicích. Sněžnice měly za úkol chránit nohu a zvětšit její plochu pro usnadnění chůze ve sněhu, ale i v mokřadech a v bahnitém terénu. Používání sněžnic severskými a vysokohorskými národy je zachyceno v etnografickém materiálu. Dochovaly se i...

Další osobností, která velice ovlivnila dějiny lyžování byl Matthias Zdarsky. Přichází s novou technikou, která je založena na výrazném předklonu těla a přívratném oblouku. Základním kamenem se stala kristiánka. Lyže se opět zkrátily a zcela vymizel žlábek uprostřed. Diky těmto atributům bylo snažší ovládat lyže a udělat oblouk.

Počátky lyžování v českých zemích nám jsou, na rozdíl od Skandinávie, dobře známy z písemných pramenů. Roku 1887 zakládá Josef Rössler-Ořovský první lyžařský kroužek při bruslařském spolku v Praze (pozdější Český Ski klub). J. R. Ořovský je velkou postavou českých a československých sportovních počátků. Nejenže má "na svědomí" první dva páry ski,...

Inspirativní historické obrázky s lyžemi